Δωρεάν προγράμματα υπολογιστών, στο Διαδίκτυο

Η τεχνολογία αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο στην σύγχρονη ιστορία. Άλλοτε μας εξυπηρετεί, άλλοτε όχι. Σίγουρα δεν μπορούμε χωρίς τεχνολογία.

Συντονιστής: root

Δωρεάν προγράμματα υπολογιστών, στο Διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Εφραίμ την Πέμ Αύγ 27, 2009 10:59 pm

Τα προγράμματα του τύπου "ανοιχτού (πηγαίου) κώδικα" ("open source"), είναι αυτά για τα οποία οι προγραμματιστές έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν και να βελτιώσουν τον εσωτερικό κώδικα αυτών των προγραμμάτων. Για κάθε πρόγραμμα "ανοιχτού (πηγαίου) κώδικα", ισχύει η συγκεκριμένη άδεια χρήσης του. Πολλά από αυτά τα προγράμματα "open source", είναι δωρεάν. Οι διάφορες άδειες των προγραμμάτων "open source", δίνονται στην επόμενη διεύθυνση διαδικτύου:
http://www.opensource.org/licenses/alphabetical

1) Η επόμενη Ελληνική διεύθυνση, αφιερώνεται στο Εξελληνισμένο OpenOffice. Το OpenOffice είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών γραφείου ανοιχτού κώδικα. Περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου (Writer), υπολογιστικό φύλλο (Calc), δημιουργό παρουσιάσεων (Ιmpress) και πρόγραμμα σχεδίασης (Draw). Λειτουργεί σε όλες τις πλατφόρμες (Microsoft Windows, Solaris, Linux, Μac OS).
Διαθέτει την ίδια λειτουργικότητα με άλλα δημοφιλή προγράμματα εφαρμογών γραφείου (όπως το MS Office) και έτσι αποτελεί την ιδανική λύση για επιχειρήσεις, σχολεία και οργανισμούς, καθώς μπορούν να το αποκτήσουν ελεύθερα. Το OpenOffice μπορεί να διαβάζει και να γράφει, μεταξύ άλλων, αρχεία Word, Excel και Powerpoint.
Το OpenOffice, έχει όγκο κάποια Mbytes, και συνεπώς χρειάζεται γρήγορη σύνδεση διαδικτύου ( π.χ. τύπου ADSL ) για να μεταφερθεί από το διαδίκτυο στον υπολογιστή μας.
http://el.openoffice.org

2) Στην επόμενη Ελληνική διεύθυνση, δίνονται διάφορες πληροφορίες για το Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό "Ανοιχτού Κώδικα". Γίνεται αναφορά στην Ελληνική και στην διεθνή πραγματικότητα.
http://www.ellak.gr

3) Στην επόμενη διεύθυνση, δίνονται περισσότερα από 450 Freeware (αλλά όχι "ανοιχτού πηγαίου κώδικα") προγράμματα, που κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με την εργασία που κάνουν.
http://www.econsultant.com/i-want-freeware-utilities/index.html

4) Στην επόμενη διεύθυνση, δίνονται περισσότερα από 400 Freeware (που είναι "ανοιχτού πηγαίου κώδικα") προγράμματα, που κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με την εργασία που κάνουν.
http://www.econsultant.com/i-want-open-source-software/index.html

5) Στην επόμενη διεύθυνση, δίνονται πολλά δωρεάν προγράμματα, που χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με την εργασία που κάνουν.
Στη δεξιά κατακόρυφη στήλη, είναι οι διάφορες κατηγορίες και υποκατηγορίες προγραμμάτων. Πατάτε πάνω σε μια κατηγορία – υποκατηγορία (δεξιά), για να δείτε όλα τα σχετικά προγράμματα που περιλαμβάνονται σε αυτή.
http://www.pricelesswarehome.org/2008/PL2008ProgramIndex.php

6) Στην επόμενη διεύθυνση, δίνονται πολλά προγράμματα "ανοικτού κώδικα", για τα windows.
Είναι χωρισμένα σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με την εργασία που κάνουν.
Μέσα σε αγκύλες, παρουσιάζεται η άδεια με την οποία δίνεται το κάθε πρόγραμμα (για τις άδειες, βλέπε προηγουμένως).
http://osswin.sourceforge.net/

7) Στην επόμενη διεύθυνση δίνονται πολλά δωρεάν προγράμματα, που είναι τα καλύτερα κατά την γνώμη του ιδιοκτήτη αυτού του διαδικτυακού χώρου.
http://www.topfreeware.net

8) Η επόμενη διεύθυνση ανανεώνεται συχνά ( περίπου κάθε μία ή δύο εβδομάδες ), και παρουσιάζει πολλά και ενδιαφέροντα freeware προγράμματα (και άλλα ενδιαφέροντα κείμενα, σχετικά με τους υπολογιστές και την τεχνολογία), για διάφορες εργασίες.
http://freewarewiki.pbwiki.com/NewsLetters

9) Στην επόμενη διεύθυνση, δίνονται πολλά δωρεάν προγράμματα, που χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με την εργασία που κάνουν. Αυτά τα προγράμματα, βοηθούν για μία καλύτερη ( εξυπνότερη και αποτελεσματικότερη ) χρήση και έλεγχο των υπολογιστών και των δικτύων υπολογιστών. Αυτά τα προγράμματα, είναι για περισσότερη τεχνική ( πληροφορική ) χρήση των υπολογιστών και των δικτύων υπολογιστών.
http://technet.microsoft.com/el-gr/sysinternals/default

10) Στην επόμενη διεύθυνση δίνονται πολλά δωρεάν προγράμματα, ή και "ανοικτού κώδικα", χωρισμένα σε διάφορες κατηγορίες, και για διάφορα λειτουργικά συστήματα ( Windows, Linux, κλπ ).
http://www.downloadpedia.org

11) Στην επόμενη διεύθυνση, δίνεται επίσης μία συλλογή από 101 δωρεάν προγράμματα και υπηρεσίες. Η διεύθυνση που ακολουθεί είναι απλά η πρώτη ιστοσελίδα, στην οποία δίνονται και οι υπόλοιπες διαδοχικές διευθύνσεις ( 13 διαδοχικές και επόμενες διευθύνσεις, στις οποίες παραπέμπει η αρχική διεύθυνση ).
http://www.pcworld.ca/news/column/a095710b0a01040800f483b4983f6e12/pg0.htm

12) Μία απλή λίστα, με ενδιαφέροντα προγράμματα δωρεάν και "ανοικτού πηγαίου κώδικα" (δύο διαδοχικές σελίδες), μόνο για τα MS Windows :
http://www.opensourcewindows.org/

13) Μία συλλογή από περισσότερα από 100 προγράμματα δωρεάν και "ανοικτού πηγαίου κώδικα", για τα MS Windows. Εάν κάποιος έχει σύνδεση διαδικτύου υψηλής ταχύτητας, μπορεί να κατεβάσει όλα μαζί τα προγράμματα σε μορφή CD. Δίνονται επίσης, και αναλυτικά κάθε πρόγραμμα χωριστά, με την αντίστοιχη δική του διεύθυνση διαδικτύου (όποιος θέλει, κατεβάζει επιλεκτικά μόνο τα προγράμματα που τον ενδιαφέρουν).
http://www.ttcsweb.org/osswin-cd/index.htm

14) Μία ακόμα πλήρης συλλογή, με προγράμματα δωρεάν ή και "ανοικτού πηγαίου κώδικα":
"Reinstall Windows and outfit your system with all freeware programs".
(Εγκατάστησε ξανά τα Windows και εξόπλισε το σύστημα σου με προγράμματα όλα δωρεάν)
.
http://www.freewaregenius.com/2007/10/29/reinstall-windows-and-outfit-your-system-with-all-freeware-programs/

15) Μία ακόμα πλούσια συλλογή, με 300 επιλεγμένα freeware προγράμματα.
Κάποια από αυτά τα προγράμματα, είναι και "ανοικτού πηγαίου κώδικα".
http://www.winaddons.com/top-300-freeware-software

16) NeoOffice, για Mac OS X: δωρεάν και ανοικτού πηγαίου κώδικα.
NeoOffice is a full-featured set of office applications (including word processing, spreadsheet, presentation, and drawing programs) for Mac OS X. Based on the OpenOffice.org office suite, NeoOffice has integrated dozens of native Mac features and can import, edit, and exchange files with other popular office programs such as Microsoft Office.

Released as free, open source software under the GNU General Public License (GPL), NeoOffice is fully functional and stable enough for everyday use. The software is actively developed, so improvements and small updates are made available on a regular basis.

http://www.neooffice.org/neojava/en/index.php

17) Μία απλή συλλογή, με προγράμματα ανοικτού πηγαίου κώδικα, για Mac OS X.
Προς το παρόν, υπάρχουν δύο διαδοχικές σελίδες με προγράμματα.
Κάποια από τα παρουσιαζόμενα προγράμματα, διατίθενται και για άλλα λειτουργικά συστήματα, π.χ. MS Windows, Linux.
http://www.opensourcemac.org/

18) The Great Mac OS X Freeware List.
Προς το παρόν, παρουσιάζονται 57 δωρεάν προγράμματα για mac.
http://macapper.com/2008/01/10/the-great-mac-os-x-freeware-list/

19) PDF Editing & Creation: 50+ open source/free alternatives to Adobe Acrobat.
http://www.cogniview.com/convert-pdf-to-excel/post/pdf-editing-creation-50-open-sourcefree-alternatives-to-adobe-acrobat/

20) The Linux Alternative Project.
Απευθύνεται προς τους χρήστες του λειτουργικού συστήματος Linux, και δίνει αντιστοιχίες μεταξύ προγραμμάτων των Windows και του Linux.
http://www.linuxalt.com/

21) 35 Free Graphics Programs.
http://mashable.com/2007/10/27/graphics-toolbox/

22) The Best Free Computer System Recovery Tools.

If you had lost some very important data, or if you see that your computer is simply dying, the following recovery tools will be indispensable for you. You’d better burn yourself several of these useful tools before the disastrous thing happens.

http://lifehacker.biz/articles/the-best-free-computer-system-recovery-tools/
Εφραίμ
 

Δωρεάν προγράμματα υπολογιστών, στο Διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Εφραίμ την Σάβ Αύγ 29, 2009 7:01 pm

23) Δωρεάν προγράμματα επεξεργασίας εικόνας.
Στα σχόλια των αναγνωστών, γίνονται κάποιες επιπλέον χρήσιμες σχετικές προτάσεις.
http://www.snap2objects.com/2007/07/20/45-best-freeware-design-programs/

24) 46 δωρεάν προγράμματα, επιλεγμένα προσεκτικά από το συγγραφέα του ιστότοπου.
Φαίνεται μια συλλογή καλών προγραμμάτων.
http://www.techsupportalert.com/best_46_free_utilities.htm

Μια περισσότερο εκτεταμένη λίστα δωρεάν προγραμμάτων, στον ίδιο ιστότοπο.
http://www.techsupportalert.com/#76

25) 15 δωρεάν προγράμματα, εγγραφής CD/DVD.
http://www.instantfundas.com/2007/10/15-free-cddvd-burning-alternatives-to.html

26) Οι καλύτερες επιλογές δωρεάν προγραμμάτων, για εγγραφή CD/DVD.
http://www.makeuseof.com/tag/the-best-free-alternatives-to-nero-cddvd-burner/

27) List of open source software packages.
Στην επόμενη διεύθυνση διαδικτύου, δίνεται μία ενδιαφέρουσα λίστα με ελεύθερα προγράμματα ανοικτού πηγαίου κώδικα (open source).
Κάποια από τα προγράμματα που παρουσιάζονται, είναι εμπορικά και χρειάζονται μία χρηματική αμοιβή.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_source_software_packages

Ενδιαφέρουσες είναι επίσης και οι παραπομπές που δίνονται, προς άλλους εξωτερικούς σχετικούς διαδικτυακούς χώρους.
Όπως, για παράδειγμα:
The table of equivalents / replacements / analogs of Windows software in Linux, όπου δίνονται οι αντιστοιχίες μεταξύ πολλών προγραμμάτων για MS Windows και των ανάλογων προγραμμάτων για το Linux ( κάποια από αυτά τα προγράμματα για το Linux, είναι δωρεάν αλλά δεν είναι ανοικτού πηγαίου κώδικα, και κάποια άλλα είναι εμπορικά και χρειάζονται μία χρηματική αμοιβή. Σε κάθε περίπτωση, διαβάζεται προσεκτικά η άδεια χρήσης, για κάθε πρόγραμμα ) :

http://www.linuxrsp.ru/win-lin-soft/table-eng.html

28) Ελεύθερο Ανοικτό Λογισμικό στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
http://www.it.uom.gr/projects/opensource/

29) ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.
http://opensoft.sch.gr/

30) Top 10 Free Programs to make the most out of your MP3 Collection.

Ok, you’ve got loads of music on your computer - but is that all cluttered, unorganized, unmanaged and simply not easy to access? May be you need to do something. Literally hundreds of free software let you play, organize, burn and do lots more with your digital MP3 music collection. Have a well tagged, sortable music collection that you can be proud of!

Here comes a carefully chosen list of free programs that might help you squeeze the best out of your MP3 collection.

Αρκετό ενδιαφέρον έχουν επίσης και τα σχόλια των αναγνωστών.

http://www.killertechtips.com/2008/02/18/top-10-free-programs-to-make-the-most-out-of-your-mp3-collection/

31) Linux for Business: 50 Apps to Get your Office on Open Source.

Στην επόμενη διεύθυνση διαδικτύου παρουσιάζονται 50 εφαρμογές για το γραφείο.
Αυτά τα προγράμματα παρουσιάζονται κυρίως για το λειτουργικό σύστημα Linux, αλλά κάποια από αυτά τα προγράμματα λειτουργούν και σε άλλα λειτουργικά συστήματα ( π.χ. MS Windows ).
Πολλά από αυτά τα προγράμματα είναι ανοικτού πηγαίου κώδικα, και άλλα είναι απλά δωρεάν αλλά δεν είναι ανοικτού πηγαίου κώδικα. Μερικές από τις εφαρμογές που παρουσιάζονται, είναι εμπορικές και συνεπώς χρειάζονται χρηματική αμοιβή.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και τα σχόλια - απαντήσεις τών αναγνωστών, πάνω στο κύριο κείμενο.

http://www.virtualhosting.com/blog/2007/linux-for-business-50-apps-to-get-your-office-on-open-source/

32) FLOSS Manuals provides quality free manuals about how to use free software:
http://en.flossmanuals.net/
Εφραίμ
 

Δωρεάν προγράμματα υπολογιστών, στο Διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Εφραίμ την Σάβ Σεπ 12, 2009 7:07 pm

33) Για 50 ιδιόκτητα προγράμματα, χωρισμένα σε κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση τους, παρουσιάζονται τα αντίστοιχα προγράμματα ανοικτού πηγαίου κώδικα.
Ενδιαφέρον έχουν επίσης και οι απαντήσεις-σχόλια, που δίνονται πάνω στο αρχικό κείμενο.

http://whdb.com/2008/the-top-50-proprietary-programs-that-drive-you-crazy-and-their-open-source-alternatives/
Εφραίμ
 

Δωρεάν προγράμματα υπολογιστών, στο Διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Εφραίμ την Σάβ Σεπ 12, 2009 8:22 pm

34) 51 Essential Programs For A Freeware Only PC.

Τα προγράμματα που παρουσιάζονται είναι δωρεάν.
Κάποια από αυτά είναι «ανοικτού πηγαίου κώδικα» («open source»), ενώ κάποια άλλα δεν είναι.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα σχετικά σχόλια των αναγνωστών, που ακολουθούν μετά από το αρχικό κείμενο.

http://www.freewaremission.com/2008/08/51-essential-programs-for-freeware-only.html

35) The Best Free Software

157 software tools. No fees. No expiration dates. No problems. Sometimes even no downloads. No kidding.

We did the math: If you bought popular apps instead of trying their gratis counter-parts, at the manufacturers' list prices you'd be out $5,183 and change! Why spend money when you can get what you need for nothing? Sometimes, you do get what you don't pay for.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2260070,00.asp


Ενδιαφέροντα είναι και τα σχετικά σχόλια των αναγνωστών, που ξεκινούν στη διεύθυνση:

http://discuss.pcmag.com/forums/1004396 ... wPost.aspx

36) Freeware Nation

Πλούσια και ενδιαφέρουσα συλλογή δωρεάν προγραμμάτων και υπηρεσιών.
Κάποια από τα προγράμματα, είναι επίσης και «ανοικτού πηγαίου κώδικα» («open source»).

http://www.freewarenation.com/

37) Πλούσια και ενδιαφέρουσα συλλογή δωρεάν προγραμμάτων, κάποια από αυτά είναι επίσης και «ανοικτού πηγαίου κώδικα».

http://www.snapfiles.com/freeware/freeware.html

38) The Freeware Forum

Welcome to the Freeware Forum, a friendly community where members can discuss all issues related to freeware, get PC tech support or just have a casual chat with people from around the world.

If you haven't already done so, registration is quick, easy, and completely free enabling you to participate in discussions and choose a sleek forum skin that suits you. We value your opinions. Registrants who have made more than 10 forum posts (new threads/replies) automatically gain full membership which enables access to the freebie section which contains hundreds of free goodies, personal avatars and signatures and more.

All we ask for the knowledge you have received from this forum is that you post a little in return. We can all learn from each others posts as the forum grows with member contributions.

To our growing team of contributors...Thank you - much appreciated.

Best Regards
The Freeware Forum Team B)
Educating people on the free software alternative.

http://www.thefreewareforum.com/

39) 130 Useful Linux Based LiveCD Versions.

«For those not familiar, LiveCD means:

“A CD-ROM that contains a working copy of an operating system or other application that is run without installing it. Used for demonstration and evaluation as well as system recovery, the software runs intact from the CD.” Source: http://dictionary.zdnet.com/definition/LiveCD.html ».

Τα 130 Linux Based LiveCD που παρουσιάζονται, χωρίζονται στις επόμενες κατηγορίες:
1) Clustering LiveCD
Providing tools for creating cluster server environments.
2) Desktop LiveCD
For desktop environments.
3) Education LiveCD
Providing a collection of educational programs and/or used in and education or seminar environment.
4) Entertainment LiveCD
Providing audio, video (multimedia) environments.
5) Firewalls LiveCD
Providing firewall solutions.
6) Forensics LiveCD
Providing environments that contain forensic tools.
7) Gaming LiveCD
Providing gaming platforms.
8) Medical LiveCD
Providing medical systems or applications.
9) Public Livecd
Providing environments that can be quickly launched for general public use.
10) Rescue LiveCD
Providing tools needed for data rescue and recovery.
11) Security LiveCD
Providing various network security type tools.
12) Servers LiveCD
Providing server systems.

Ενδιαφέροντα είναι επίσης και τα σχετικά σχόλια των αναγνωστών, που γίνονται πάνω στο κύριο κείμενο.

http://ubuntulinuxhelp.com/130-useful-l ... -versions/

40) Μια πολύ μεγάλη συλλογή, με πάνω από 700 δωρεάν και ανοικτού πηγαίου κώδικα (open source) προγράμματα, χωρισμένα σε κατηγορίες.

http://oss.zentu.net

41) Πολλοί σύνδεσμοι (links) που παραπέμπουν σε πολλά ενδιαφέροντα δωρεάν προγράμματα και άλλο υλικό.
Κάποια από τα προγράμματα, είναι επίσης και ανοικτού πηγαίου κώδικα (open source).

http://www.nirsoft.net/freeware_links.html

42) Ενδιαφέροντες σύνδεσμοι (links), όπου παρουσιάζονται και σύνδεσμοι προς κάποια δωρεάν προγράμματα.

http://mulder.dummwiedeutsch.de/home/?page=links

43) Πίνακας ισοδύναμων λογισμικών (Iδιόκτητο Λογισμικό/Proprietary με Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα/FOSS)

http://www.ellak.gr/index.php?option=co ... _2008_2009
Εφραίμ
 

Δωρεάν προγράμματα υπολογιστών, στο Διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Εφραίμ την Σάβ Οκτ 17, 2009 10:07 am

Δωρεάν και καλό πρόγραμμα εγγραφής δίσκων CD/DVD/Blu-Ray.
Ashampoo Burning Studio 9.10 ή Ashampoo Burning Studio 2010.

Το αρχείο εγκατάστασης είναι μεγέθους 30,7 MB.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε στο:
http://www.techno360.in/download-ashamp ... -for-free/
Εφραίμ
 

Δωρεάν προγράμματα υπολογιστών, στο Διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Εφραίμ την Σάβ Οκτ 17, 2009 1:58 pm

MyDefrag: Ένα δωρεάν και καλό πρόγραμμα ανασυγκρότησης (defragmentation) και βελτιστοποίησης του σκληρού δίσκου των υπολογιστών.
Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα συντήρησης, που κάνει ταχύτερο τον δίσκο (επίσης δίνει και κάποια μεγαλύτερη ευστάθεια στη λειτουργία του υπολογιστή).
Αυτό το πρόγραμμα έχει σκοπό να αντικαταστήσει το ήδη γνωστό και καλό πρόγραμμα JkDefrag.

Το πρόγραμμα MyDefrag:
http://www.mydefrag.com
Εφραίμ
 

Δωρεάν προγράμματα υπολογιστών, στο Διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Εφραίμ την Πέμ Οκτ 29, 2009 4:36 pm

1) The Computer Repair Utility Kit.

The Computer Repair Utility Kit is a combination of all of Technibbles Repair Tools of the Week up to date in one easy pack. The Computer Repair Utility Kit allows you to run all of the repair tools from your portable drive (eg. USB Flash Drive, External Hard Drive, IPod etc.) and comes with an easy to use, right-click menu. A must in any technicians kit.

http://www.technibble.com/computer-repa ... ity-kit-v12) Ultimate Boot CD.

You need the Ultimate Boot CD if you want to:

Run floppy-based diagnostic tools from CDROM drives. More and more PCs are shipped without floppy drives these days, and it is such a royal pain when you need to run diagnostic tools on them.


Free yourself from the slow loading speed of the floppy drive. Even if you do have a floppy drive, it is still much much faster to run your diagnostic tools from the CDROM drive, rather than wait for the tool to load from the floppy drive.


Consolidate as many diagnostic tools as possible into one bootable CD. Wouldn't you like to avoid digging into the dusty box to look for the right floppy disk, but simply run them all from a single CD? Then the Ultimate Boot CD is for you!


New! Run Ultimate Boot CD from your USB memory stick. A script on the CD prepares your USB memory stick so that it can be used on newer machines that supports booting from USB devices. You can access the same tools as you would from the CD version.


When you boot up from the CD, a text-based menu will be displayed, and you will be able to select the tool you want to run. The selected tool actually boots off a virtual floppy disk created in memory.

http://ultimatebootcd.com
Εφραίμ
 

Δωρεάν προγράμματα υπολογιστών, στο Διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Εφραίμ την Σάβ Νοέμ 07, 2009 12:04 pm

Nero 9 Lite.

Προσφέρεται μια δωρεάν έκδοση του Nero, που είναι πρόγραμμα εγγραφής CDs και DVDs.
Δεν υπάρχουν οι διάφορες επιπλέον εξελιγμένες δυνατότητες που έχει το πλήρες εμπορικό πρόγραμμα, αλλά προσφέρονται μόνο οι δυνατότητες για εγγραφή CDs και DVDs.

"What’s better than free? Free forever! Nero offers you the chance to enjoy Nero’s world-renowned data disc burning and copying features for an unlimited time, absolutely FREE!
Enjoy basic data burning and copying capabilities for your CDs and DVDs from the world’s most trusted digital media brand, Nero".

"This version of Nero 9 contains simply data burning and disc copying features for CDs and DVDs. Additional features and functionality are available with an upgrade to Nero 9 full version".

http://www.nero.com/eng/downloads-nero9-free.php
Εφραίμ
 

Δωρεάν προγράμματα υπολογιστών, στο Διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Εφραίμ την Κυρ Νοέμ 08, 2009 12:50 pm

Download $40 ( €30 ) worth EVEREST Ultimate Edition v4.6 for Free.

Το EVEREST είναι ένα καλό διαγνωστικό πρόγραμμα, που ανιχνεύει τα υποσυστήματα υλικού (hardware) και λογισμικού (software) του υπολογιστή.
Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την έκδοση EVEREST Ultimate Edition v4.6.

Για περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες, βλέπε :
http://www.techno360.in/download-40-wor ... -for-free/
Εφραίμ
 

Δωρεάν προγράμματα υπολογιστών, στο Διαδίκτυο

Δημοσίευσηαπό Εφραίμ την Τετ Νοέμ 18, 2009 4:07 pm

Download Ashampoo WinOptimizer 2010 Advanced (V 6.501) for Free.

About Ashampoo WinOptimizer 2010 Advanced:


Ashampoo WinOptimizer 2010 Advanced is very light (just 10 MB), fast and makes windows system maintenance very easy.

This version works on Windows XP, Vista & Windows 7. The One-click Optimizer does what it says and you can even schedule it to run automatically so that you don’t need to think about it at all. It keeps your Windows computer running as fast and smoothly as on the first day you bought it. In addition to efficient Windows maintenance you also get a whole suite of powerful, easy-to-use tools that enable you to configure and tune your Windows computer so that it works exactly the way you want it to.


Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, βλέπε στο:
http://www.techno360.in/download-ashampoo-winoptimizer-2010-advancedv-6-501-for-free/
Εφραίμ
 

Επόμενο

Επιστροφή στο Τεχνολογία

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron